E U S K O T O P

Isidro Deuna Eraikuntza 1 - 1. Dptoa.
Idorsolo kalea 13 zkia.
48160-DERIO (Bizkaia)
Tfn.: 944 545 556
Fax: 944 540 055
info@euskotop.com

 

 

 

Z E R B I T Z U A K
Zerbitzuak
K O K A P E N A
Kokapena
Bezeroak
B E Z E R O A K
B A L I A B I D E A K
Baliabideak

Ordenadorearen aurrean.
Bezero mota ezberdinei eskaintzen dizkiogu zerbitzuak.
EUSKOTOP, S.A.L. bezero mota zabal eta anitzari eskaintzen dizkio bere zerbitzuak: Administrazio publikoak, Eraikuntza enpresak, enpresa pribatu, bezero partikularrak, ea.

Hauetako batzuk honakoak dira:

Bizkaiko Foru Aldundia:
Altxatze Topografikoak Kaltetutako Lurzati eta Zerbitzuak, Egitasmo ezberdinen mugaketak eta zuinketak,hala nola, Mungiako saihesbidea, Txorierriko ibilgua, Uribe-kostako ibilgua, Kadaguako ibilgua, Unbeko ibilgua ea.

Itsasbazterraren mugapena:
Bizkaia eta Gipuzkoako herrialdeen lur eta itsas jabego publikoaen arteko marraren mugapena.

Petronor:
Birfindegiaren fabrika ezberdinetan obraren gaineko kontrola.

Udaletxeak:
Bilbao, Lezama, Alonsotegi, Getxo, Gorliz, Sopelana, Lekeitio, Mendexa, Aulesti, Gizaburuaga, Urduliz, Gordexola, Leioa, Sondika, Güeñes, Elantxobe, Munitibar, ea.

Eusko Jaurlaritza:
Doitasun handiko galgaketa, herrialde mugapena, Bilbo-Donostia trenbidearen altxaketa takimetrikoa.

Eraikuntza enpresak:
Enrique Otaduy, Vda. De Sainz, Cycasa, Medrano, Ortiz, Balzola, ea.

Ingenieritzak:
Idom, Sprilur, Typsa, Sener, Eia, etc.

Diseinua:
E U S K O T O P
w w w . k o m u n i k a . n e t