E U S K O T O P

Isidro Deuna Eraikuntza 1 - 1. Dptoa.
Idorsolo kalea 13 zkia.
48160-DERIO (Bizkaia)
Tfn.: 944 545 556
Fax: 944 540 055
info@euskotop.com

 

 

 

Z E R B I T Z U A K
Zerbitzuak
K O K A P E N A
Kokapena
B E Z E R O A K
Bezeroak
B A L I A B I D E A K
Baliabideak

Kanpo lana.
Ondo prestatutako teknikoak gara.
1987an sortutako EUSKOTOP, S.A.L. enpresa, ondo prestatutako teknikoz osotuta dago, Ingenieritza Topografikoan (Geodesia, Kartografia, Hiri-Topografia, Industriala, Zibila, Informazio Geografikoen sistemak, ea.) 10 urtetik 30 urtera bitarteko esperientziadunak.

Hauek dira gure giza-baliabideak:

4 Ingenieri Tekniko Topografian.
Kostaldeen eta lur zatien mugapenetan trebatutako abokatua.
2 Praktiko Topografiko.
2 Delineatzaile Topografiko.
Idazkaria.
Laguntzaile Teknikoa.

Diseinua:
E U S K O T O P
w w w . k o m u n i k a . n e t