E U S K O T O P

Isidro Deuna Eraikuntza 1 - 1. Dptoa.
Idorsolo kalea 13 zkia.
48160-DERIO (Bizkaia)
Tfn.: 944 545 556
Fax: 944 540 055
info@euskotop.com

 

 

 

Z E R B I T Z U A K
Zerbitzuak
K O K A P E N A
Kokapena
B E Z E R O A K
Bezeroak
Baliabideak
B A L I A B I D E A K

Gure tresneria.
Gure tresneria etengabe ari gara berritzen..


BULEGOKO
BALIABIDE TEKNIKOAK

2 koloredun inpresora.
A-3 Inpresora matriziar 1.
IOMEGA ZIP Bilketarako dispositibo 1.
A-0 tamainako Plotter, ziritxoak eta txorro-tinta.
Softwarea (kalkulua, edizioa, digitalizazioa, sestra-kurba eta plotteo), gure lana behar bezala burutzeko nahitaezkoa.

KANPO TRESNERIA TOPOGRAFIKOA

WILD-2 Teodolito 1.
8 KENEOOD Irrati-telefono.
GUPPY GTS-4 ereduko Total Topcon, Estazio 1.
GTS-502-E ereduko Total Topcon Estazio 1.
2 SET-3 y SET-5 ereduko Total SOKKISHA Estazio.
2 WILD NAK-2 ereduko Zehaztasun handiko LEICA galga, Dagozkien ikrometro eta placas planoparalekin.
NISSAN PATROL Mendi-ibilgailu 1.
2 PSION LZ-64 ereduko datu biltzaile Total Estazioentzako.
Tresna lagungarriak: milimetrokako begiralekuak, zuinak, prismak, bateriak, ea.
Diseinua:
E U S K O T O P
w w w . k o m u n i k a . n e t